Wednesday, 13 July 2016

Surah AlBaqarah (153)Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 153:
Ringkasan tafsir
Allah menyeru kepada oang Islam supaya sabar dan mendirikan sembahayang, dan kedua sifat ini merupakan suatu ibadah pengabdian kepada Allah penuh sabar menahan diri, cekal memikul beban dan kuat menerima derita kepayahan dan tiada keluh gelisah menjalankan ibadat dan lain kebaktian. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar dan akan mendapat pertolongan dan berakhir dengan kejayaan. 


[Previous] [Next]

Sumber,
Terjemahan Surah 2, Ayat 151~160;  
 [GS] https://t.co/v4rBqSi5zE
Ulasan Surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/117160825372721996424/posts/abzQEVAdT9x
.